Контакты:

АО "ГлаксоСмитКляйн Хелскер"

www.ru.gsk.com

Адрес: 123317, Москва, Пресненская наб., 10

Тел.: +7 (495) 777-98-50

Факс: +7 (495) 777-98-51

Рег. уд.: П N11557/01 от 20/06/2011; ЛС - 002042 от 17.06.2011; ЛС - 001853 от 05.08.2011; ЛП-000981 от 18.10.2011; П N012063/01 от 31.05.2011; П N014315/01 от 23.03.2009; ЛСР - 007823/10 от 10.08.2010; П N015589/01 от 29.05.2009; CHRUS/CHTHRFL/0008/16